W poprzednim, wtorkowym wpisie oznajmiliśmy, że usuwamy wszelkie ogłoszenia, zawierające określenie “koronawirus” i pokrewne. Dziś – w związku z postanowieniem Prezesa Rady Ministrów, wprowadziliśmy na OLX zakaz sprzedaży towarów, które służą do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania / zablokowania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem, w szczególności obejmującego wszelkiego rodzaju towary:

  1. żele, płyny i inne substancje o działaniu antybakteryjnym;
  2. maski i maseczki chirurgiczne, ochronne i higieniczne;
  3. fartuchy chirurgiczne;
  4. odzież operacyjna;
  5. płyny, preparaty i produkty do dezynfekcji;
  6. medyczne ochraniacze do obuwia;
  7. rękawice chirurgiczne, zabiegowe, diagnostyczne;
  8. czepki medyczne;
  9. produkty aseptyczne albo jałowe, albo sterylne.

Rozpoczęliśmy proces usuwania ogłoszeń z wymienionymi przedmiotami, które były aktywne w serwisie. Dodawanie nowych ogłoszeń z takimi towarami jest już w tym momencie niedozwolone.

Zmiany w regulaminie komunikujemy tutaj. Jednocześnie przypominamy, że – zgodnie z jego zapisami:

“Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
→ powszechnie uznane za obraźliwe,
→ noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
→ naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
→ szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów,
→ wprowadzające w błąd.”

oraz

“Operator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzi Operatorowi.”

Zapraszamy również do lektury naszej informacji prasowej.