W ostatnich dniach pojawiły się w mediach doniesienia o ogłoszeniu na OLX, w którym ktoś chciał oddać za darmo nastolatkę. Ogłoszenie takie faktycznie pojawiło się przez chwilę na naszej stronie.

„Oferta” pojawiła się w naszym serwisie w wyniku błędu systemu moderacji. Po kilku minutach ogłoszenie zostało usunięte. Doświadczenie wskazuje, że był to niesmaczny i nieśmieszny żart – takich treści stanowczo nie akceptujemy w ogłoszeniach udostępnianych przez naszych użytkowników.

Przypominamy, że Załącznik nr 5 do Regulaminu OLX – Przedmioty zakazane i dopuszczone warunkowo – zawiera następujące zapisy:

„Zabronione jest zamieszczenie przez Użytkownika Ogłoszeń dotyczących obrotu następującymi Przedmiotami (przedmioty zakazane) oraz dołączanie do nich zdjęć związanych z następującymi Przedmiotami: (…)

1. Przedmioty lub zdjęcia zawierające rażące treści pornograficzne, szczególnie treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt; (…)

5. Materiały, które zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich; (…)

25. Dane osobowe lub listy adresów e-mail”

Podkreślamy, że na wniosek organów ścigania udostępniamy wszelkie dane, jakie posiadamy na temat Użytkowników, którzy zamieszczają w serwisie tego typu ogłoszenia. Autorom takich „żartów” polecamy przemyśleć sprawę, zanim zdecydują się na zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży kolegi czy koleżanki.