Aktualizacja 25.03.2020: Rozporządzenie, o którym mowa poniżej, zostało uchylone. W związku z tym oferty noclegów na czas kwarantanny ponownie są dozwolone na OLX.

================================================================

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego:

„W okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania (:) ustanawia się czasowe ograniczenie: (:) prowadzenia przez przedsiębiorców (:) oraz przez inne podmioty działalności: (:) związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.20)”

W związku z tym nie zezwalamy na zamieszczanie ogłoszeń, oferujących nocleg na czas kwarantanny. Tego typu ogłoszenia, które już zostały dodane w serwisie, zostaną usunięte – a nowe nie będą akceptowane.