[Sprawdź aktualizację artykułu – kliknij tutaj]

Już wkrótce dodatkowym operatorem płatności w OLX będzie PayU – lider płatności internetowych w Polsce. Oznacza to, że gdy będziesz sprzedawać z Przesyłką OLX, PayU poprosi Cię o weryfikację danych. Weryfikacja jest  wymagana, aby bezpiecznie otrzymać pieniądze za sprzedany przedmiot.

PayU będzie obsługiwać transakcje z Przesyłką OLX dla Użytkowników, którzy będą chcieli rozpocząć sprzedaż z Przesyłką OLX (i nie robili tego do tej pory). W przypadku problemów technicznych lub wydajnościowych, część użytkowników może również zostać skierowana do procesu obsługiwanego przez dotychczasowego operatora płatności – Adyen.

Weryfikacja danych dla Użytkowników, którzy sprzedawali już z Przesyłką OLX wraz z dotychczasowym operatorem płatności – Adyen – nastąpi w późniejszym okresie (będziemy Was o tym na bieżąco informować). 

Kim jest operator płatności?

Operator płatności jest dostawcą usług płatniczych, posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w charakterze instytucji płatniczej, podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Operator płatności umożliwia dokonanie płatności między Sprzedającym a Kupującym – odbiera płatność od Kupującego i przekazuje ją do Sprzedającego. Korzystanie z usług operatora płatności zwiększa bezpieczeństwo Użytkowników dokonujących płatności w ramach OLX. OLX jako operator platformy nie wchodzi w posiadanie środków stanowiących zapłatę za zakupiony przedmiot. 

Czy weryfikacja jest konieczna?

Tak, ponieważ poprzez weryfikację danych możliwe jest potwierdzenie tożsamości Sprzedającego. Wymagają tego przepisy prawa – a konkretnie USTAWA z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Prośba o zweryfikowanie danych może pojawić się zarówno przed jak i po wysyłce przedmiotu do Kupującego. W przypadku, gdy PayU poprosi Cię o dodatkowe dane lub dokumenty, wypłaty na Twoje konto bankowe zostaną wstrzymane, do czasu uzupełnienia danych.

Jakie dane będą wymagane do weryfikacji?

Proces weryfikacji danych (m.in. skanów dokumentów, które przekazywane są bezpośrednio do PayU) będzie różnił się ze względu na to, czy Sprzedający jest użytkownikiem prywatnym, czy biznesowym. Wszelkie szczegóły na ten temat znajdziesz w artykule w naszym Centrum pomocy.

Masz obawy przed udostępnieniem PayU swoich danych?

Zdajemy sobie sprawę, że udostępnienie skanu dowodu osobistego często budzi niepokój co do tego, czy udostępnienie tak poufnych danych jest bezpieczne.

Jak możemy przeczytać na stronie PayU, nie ma powodów do obaw, jeśli chodzi o dane udostępniane w procesie weryfikacji przy Przesyłkach OLX:

„Operatorzy płatności internetowych (m.in. PayU), działający na mocy zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) jako Krajowe Instytucje Płatnicze (KIP), są zobowiązani do weryfikacji tożsamości sprzedawców indywidualnych z pomocą dowodów osobistych, a dodatkowo dokumentów rejestrowych – w przypadku firm.

(…)

Proces przekazywania danych odbywa się bezpośrednio w środowisku operatora płatności, audytowanym i kontrolowanymi przez organy nadzoru, aby zagwarantować bezpieczeństwo i uniknąć potrzeby przekazywania danych przez podmioty trzecie”.