Drodzy Użytkownicy,

informujemy, że w związku z decyzją Prezesa UOKiK z dnia 26.02.2024 r. nr DOZIK 2/2024 wydaną wobec Grupy OLX sp. z o.o. nie możemy stosować dotychczasowych postanowień wyłączających ochronę kupującego w transakcjach objętych usługą Pakietu Ochronnego.

Rezygnujemy ze stosowania postanowień:
[Wyłączenia] W zakres usługi Pakiet Ochronny nie wchodzą przypadki nieprawidłowego wykonania Transakcji – które obejmują Przedmioty:
a. uszkodzone,
b. w innym kolorze,
c. w innym rozmiarze (chyba, że rozmiar był jednoznacznie wskazany w treści Ogłoszenia),
d. noszące ślady używania (chyba, że Przedmiot był określony w treści Ogłoszenia jako “nowy”),
e. niekompletne (chyba, że w treści Ogłoszenia zostały wskazane jednoznacznie elementy Przedmiotu i brak jest któregoś z tych elementów).

Oznacza to, że od dnia 27.02.2024 wszystkie wnioski z Pakietu Ochronnego będą rozpoznane tak, jakby w Regulaminie OLX powyższe postanowienie w ogóle nie istniały.

Jednocześnie informujemy o wprowadzeniu nowego Regulaminu OLX. Dla ogłoszeń opublikowanych po raz pierwszy, ogłoszeń przedłużonych oraz transakcji z Przesyłką OLX zawartych od 14.03.2024 Pakietem Ochronnym zostaną objęte następujące przypadki:
1. otrzymanie pustej paczki;
2. wystąpienie rozbieżności między otrzymanym przedmiotem a ogłoszeniem, na przykład:
a) różnice wynikające z tytułu, opisu, zdjęć towaru, jego rodzaju, ilości, funkcjonalności). W odniesieniu do przedmiotów z elementami cyfrowymi – również kompatybilności;
b) brak cech, o których sprzedawca zapewniał w treści ogłoszenia;
c) inny kolor przedmiotu;
d) inny rozmiar, gdy był on jednoznacznie wskazany w treści ogłoszenia;
e) uszkodzenie przedmiotu, o którym kupujący nie wiedział przed zawarciem transakcji;
f) przedmiot używany, gdy w ogłoszeniu był określony jako nowy, a ze zdjęć i innych materiałów wynikało, że przedmiot jest wolny od wszelkich śladów używania;
g) przedmiot niekompletny, gdy ogłoszenie jednoznacznie wskazywało elementy towaru i jest brak, któregoś z tych elementów.

Kupujący zostaną poproszeni o wyrażenie zgody na nowy Regulamin OLX przed zakupem, a Sprzedający przed akceptacją sprzedaży towaru z Przesyłką OLX. Akceptacja nowego Regulaminu OLX jest konieczna do dalszego korzystania z Przesyłek OLX.

W przypadku akceptacji wniosku z Pakietu Ochronnego Kupujący musi odesłać towar Sprzedającemu, by otrzymać zwrot zapłaconych pieniędzy.

Zapoznaj się z zasadami Pakietu Ochronnego Sprawdź oraz decyzją Prezesa UOKiK.