Drodzy Użytkownicy,

Grupa OLX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu informuje o wydaniu w dniu 26.02.2024 decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr DOZIK 2/2024.
Informujemy, że użytkownicy, którzy:

1) Grupa I: od 24 sierpnia 2021 r. do 27 lutego 2024 r. zgłosili wnioski w ramach Pakietu Ochronnego, które zostały przez nas rozpatrzone negatywnie i skontaktowali się z nami w sprawie tego rozstrzygnięcia w tym terminie, a w wyniku podjętego kontaktu nie otrzymali pełnego zwrotu poniesionego kosztu zakupu przed dniem 27 lutego 2024 r.

2) Grupa II: w okresie od 11 lutego 2024 r. do dnia 27 lutego 2024 r. otrzymali od Spółki informację o negatywnym rozpatrzeniu wniosku w ramach Pakietu Ochronnego, nie skontaktowali się ze Spółką w sprawie tego negatywnego rozstrzygnięcia do dnia 27 lutego 2024 r. oraz złożyli reklamację w sprawie tego negatywnego rozstrzygnięcia w terminie od dnia 27 lutego 2024 r. do dnia 15 marca 2024 r.

otrzymają zwrot ceny, jaką zapłacili za towar, który był przedmiotem wniosku w ramach Pakietu Ochronnego.

Informujemy również, że użytkownicy kupujący w Serwisie, którzy:

1) Grupa I: od dnia 1 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2024 r. skontaktowali się z nami w sprawie Usługi Serwisowej, a w wyniku podjętego kontaktu nie otrzymali pełnego zwrotu opłaty za Usługę Serwisową za wszystkie zgłoszone transakcje z tego okresu.

2) Grupa II: od dnia 28 lutego 2024 r. do dnia 30 marca 2024 r. skontaktowali się z nami w sprawie Usługi Serwisowej, jeśli kontakt dotyczył transakcji zawartych w okresie 12 lutego 2024 r. do 15 marca 2024 r., jeśli w wyniku podjętego kontaktu nie otrzymali pełnego zwrotu opłaty za Usługę Serwisową.

otrzymają zwrot środków w wysokości łącznej kwoty wynagrodzenia za usługę serwisową za wszystkie transakcje dokonane w Serwisie z Przesyłką OLX w okresie, o którym mowa odpowiednio w pkt 1 i 2 powyżej (pkt 2 – od dnia 12 lutego 2024 r. do dnia 15 marca 2024 r.).

Zwrot środków przekażemy na rachunek bankowy użytkownika albo w ramach środków na portfel OLX w Serwisie (w zależności od tego, czy użytkownik wskaże nam numer rachunku bankowego do wykonania przelewu). Środki przekazane na portfel OLX w Serwisie będą ważne bezterminowo i będą mogły zostać wypłacone przez użytkownika w dowolnym momencie, po kontakcie z nami.

Zwrot środków nie obejmuje użytkowników, którzy otrzymali już wcześniej pełny zwrot od Grupy OLX sp. z o.o.

Szczegółowe informacje na temat przysługujących konkretnym użytkownikom korzyści zostaną skierowane do nich w ramach korespondencji indywidualnej. Osoby uprawnione do uzyskania zwrotu ceny przedmiotu lub wynagrodzenia za usługę serwisową zostaną o tym poinformowane drogą mailową. W przypadku otrzymania dwóch wiadomości, w razie chęci otrzymania zwrotu na rachunek bankowy każdy z formularzy należy wypełnić osobno.

Pełna treść decyzji znajduje się pod adresem https://uokik.gov.pl/grupa-olx-decyzja-prezesa-uokik. Decyzja jest prawomocna.